Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2019

unconscious
Po to się przecież podróżuje. Po dźwięki. Po obrazy. Po zapachy.
— Andrzej Stasiuk w rozmowie z Dorotą Wodecką, "Breźniew i miłość", Gazeta Wyborcza Magazyn Świąteczny, 05.09.14
Reposted from1923 1923 vialaparisienne laparisienne
unconscious
I "co nie zabije to wzmocni", to nieprawda. Co nie zabije, to nie zabije, wcale nie musi wzmacniać. Potrafi sponiewierać i zostać na całe życie.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfinch finch vialaparisienne laparisienne
unconscious
7994 23f8 390
Reposted frompsychedelix psychedelix vialaparisienne laparisienne
unconscious
Jesteśmy społeczeństwem ginącym z nadmiaru wyboru
— Margaret Atwood
unconscious
8685 f717 390
unconscious
6458 002b 390
Skojarzenie na temat mojej osoby.
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin

March 10 2019

unconscious
Kiedyś spytałam Jakuba Żulczyka, czy frajerstwem jest dawać drugą szansę. Odpowiedział: „Nie. Frajerstwem jest dać trzecią”.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromWilalena Wilalena vialaparisienne laparisienne
unconscious
1695 212c 390
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
unconscious
1703 9b2a 390
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne

February 23 2019

unconscious
Ach, to nie było warte

by nosić łzy nie otarte

i by mieć serce wydarte
to wcale nie było warte...

— M. Pawlikowska- Jasnorzewska
Reposted fromswojszlak swojszlak vialaparisienne laparisienne
unconscious
9379 e439 390
Reposted fromrisky risky vialaparisienne laparisienne
unconscious
unconscious
6480 41f1 390
unconscious
4767 959e 390
unconscious
Ze zdumieniem słuchałam, gdy mówił, że zdrada jest dopiero wówczas, gdy zamiast żonie coś ważnego „jako pierwszej osobie pragnie się natychmiast opowiedzieć innej kobiecie” i „żeby zdradzić nie trzeba wcale wychodzić z domu, bo wystarczy mieć telefon lub dostęp do Internetu.
— J.L. Wiśniewski
Reposted fromzyta zyta vialaparisienne laparisienne
unconscious
9144 0db6 390
Reposted fromniedopowiedzenia niedopowiedzenia viairmelin irmelin
unconscious
6479 8a90 390
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viairmelin irmelin
unconscious
unconscious
Nickie Zimov - Loathsome Passages (Oil on paper) (18x14 cm)
Reposted fromartfucksme artfucksme vialaparisienne laparisienne
unconscious
8562 92b0 390
Reposted from4777727772 4777727772 vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl