Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2019

unconscious
Kiedyś spytałam Jakuba Żulczyka, czy frajerstwem jest dawać drugą szansę. Odpowiedział: „Nie. Frajerstwem jest dać trzecią”.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromWilalena Wilalena vialaparisienne laparisienne
unconscious
1695 212c 390
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
unconscious
1703 9b2a 390
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne

February 23 2019

unconscious
Ach, to nie było warte

by nosić łzy nie otarte

i by mieć serce wydarte
to wcale nie było warte...

— M. Pawlikowska- Jasnorzewska
Reposted fromswojszlak swojszlak vialaparisienne laparisienne
unconscious
9379 e439 390
Reposted fromrisky risky vialaparisienne laparisienne
unconscious
unconscious
6480 41f1 390
unconscious
4767 959e 390
unconscious
Ze zdumieniem słuchałam, gdy mówił, że zdrada jest dopiero wówczas, gdy zamiast żonie coś ważnego „jako pierwszej osobie pragnie się natychmiast opowiedzieć innej kobiecie” i „żeby zdradzić nie trzeba wcale wychodzić z domu, bo wystarczy mieć telefon lub dostęp do Internetu.
— J.L. Wiśniewski
Reposted fromzyta zyta vialaparisienne laparisienne
unconscious
9144 0db6 390
Reposted fromniedopowiedzenia niedopowiedzenia viairmelin irmelin
unconscious
6479 8a90 390
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viairmelin irmelin
unconscious
unconscious
Nickie Zimov - Loathsome Passages (Oil on paper) (18x14 cm)
Reposted fromartfucksme artfucksme vialaparisienne laparisienne
unconscious
8562 92b0 390
Reposted from4777727772 4777727772 vialaparisienne laparisienne
0880 22c0 390
unconscious
unconscious
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak vialaparisienne laparisienne
unconscious
8737 83ae 390
Reposted frompiehus piehus vialaparisienne laparisienne
unconscious
6256 c24b 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
unconscious
Jak się człowiek przyzwyczai, że nie dostaje tego, czego pragnie, to stopniowo sam nie wie już, czego naprawdę chce.
— Haruki Murakami
Reposted frominto-black into-black vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl