Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

unconscious
Z jaką twarzą stanę przed nią? Z jakim sercem? Czym mam ją kochać, jeśli sam sobie przestałem wierzyć i sam sobą pogardzam?
— Marek Hłasko, "Ósmy dzień tygodnia"
unconscious
Powiedzieć coś bym chciał, mam pustkę w głowie 
Zgubiłem znowu się 
I nie chce mi się nic, jestem już zmęczony 
To nie był dobry dzień 
— Myslovitz
6959 0455 390
When you loose a best friend, it’s worse than breaking up with a boyfriend. Because you lose more than a heart, you lose a little bit of yourself.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viakomplikacja komplikacja
unconscious
1243 f15e 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakomplikacja komplikacja
unconscious
0418 2d37 390
Reposted fromwypierdalac wypierdalac viaFiodor11 Fiodor11
unconscious
William is forbidden, by tradition, to turn around. Harry is not. SUCH BROTHERS. MY HEART.
unconscious
Pragniemy stabilizacji, a marzymy o szaleństwie i życiu chwilą. Kiedy mamy jedno, tęsknimy za drugim. Gdy mamy to drugie, tęsknimy za pierwszym. Zawsze niespełnieni, zawsze rozdarci, zawsze nieszczęśliwi i potwornie marudni.
— Piotr C "BRUD"
unconscious
Reposted fromshakeme shakeme viakarolsss karolsss
unconscious
Mylnie sądzimy, że jeśli nasi partnerzy nas kochają, to będą reagować i zachowywać się w określony sposób. Taki sam, w jaki my reagujemy i zachowujemy się, gdy kogoś kochamy. 
— Mężczyźni są z Marsa kobiety z Wenus
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viakarolsss karolsss
unconscious
Nie można tak ciągle liczyć na kogoś, że ten ktoś za ciebie zrobi wszystko, że weźmie za rączkę, poprowadzi na gotowe. Ty sam musisz w siebie uwierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, takie już jest życie. Samo nic nie przychodzi, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko – Wybór opowiadań
unconscious
1306 3674 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadzony dzony
6151 4dd8 390
Reposted fromrockettothestars rockettothestars viadzony dzony
unconscious
3324 2016 390
Reposted fromtymka tymka viairmelin irmelin
unconscious
Uniwersalny sposób na szczęście:

Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi.
Reposted fromr3m0 r3m0 viashithappenss shithappenss
unconscious
4230 41e1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
unconscious
2846 e255 390
Reposted fromcarlandlouise carlandlouise viairmelin irmelin
unconscious
unconscious
unconscious
0191 80b7 390
Reposted fromdailylife dailylife viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl