Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2018

unconscious
4059 b2c1 390
Reposted fromsavatage savatage vialaparisienne laparisienne
unconscious
Podróżuje się po to (...) by pewnego dnia postawić walizki i powiedzieć: to tutaj.
— E. E. Schmitt
Reposted fromsubiektywne subiektywne vialaparisienne laparisienne
unconscious
3637 1f19 390
Reposted fromprecelka precelka vialaparisienne laparisienne
unconscious
9151 58d0 390
Reposted fromrof rof viairmelin irmelin
unconscious
5137 390b 390
Reposted fromsosna sosna viairmelin irmelin
unconscious

my-wanton-self:

Doggo: 8   Sea lions: 0

Attitude counts for everything.

Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
unconscious
4017 b009 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viairmelin irmelin
unconscious
Zrób sobie przysługę i naucz się odchodzić. Gdy łącząca Cię z kimś więź słabnie, naucz się, jak odpuszczać. Kiedy jakaś osoba zaczyna Cię źle traktować, naucz się po prostu iść dalej... Do czegoś i kogoś znacznie lepszego. Nie marnuj swojej energii, próbując wymusić coś, co nigdy się nie zdarzy. Ponieważ prawdą jest, że na każdą osobę, która Cię nie docenia, przypada jeszcze więcej ludzi, którzy tylko czekają, by Cię pokochać, tylko lepiej.
— Reyna Biddy
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakomplikacja komplikacja
unconscious
5871 3166 390
Reposted fromexistential existential vialaparisienne laparisienne
unconscious
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć.
— Magdalena Witkiewicz - Zamek z piasku
unconscious
0954 84e1 390
Reposted fromfungi fungi vialaparisienne laparisienne
unconscious
To sformułowanie mnie urzeka: „Jeśli się okaże”. Nie martwię się, jak przejść przez most, zanim do niego nie dojdę. Taki stosunek do przyszłości sprawdza się we wszystkich sytuacjach. Nie ekscytuję się i nie obiecuję nie wiadomo czego, bo ktoś składa propozycje. Owszem, jestem zainteresowana, ale cieszyć się będę przy podpisywaniu umowy. I odwrotnie: ktoś mówi, że coś będzie źle, a ja na to: „To się okaże”. Będę się zastanawiać, co z tym złym zrobić, jak się naprawdę wydarzy. Nabiera się takiego stosunku do życia i do przyszłości w wyniku pracy rozwojowej. Pracy nad sobą. Warto to zrobić, ponieważ nasi rodzice, bliscy czy nauczyciele przekazali nam wiele lęków, w tym i o przyszłość. Spokój ducha i „okaże się” to jeden z wielu zysków pracy nad sobą. Nigdy nie wiadomo, z której strony te zyski przyjdą. Czasem z najmniej spodziewanej. Pociągamy nitkę z kłębka problemów z jednej strony, a z drugiej się rozwiązuje zupełnie nowy supeł. Jakimś sposobem były ze sobą splątane. Takie chwile pokazują, że wszystko dzieje się po coś. A przynajmniej, że rozwiązywanie jednej sprawy na pewno przyda się przy następnej. To są na początku momenty, potem pojawia się całokształt zachowań bez nerwów i stresu, bez strachu, obrażania się albo obrażania na krótko, odpuszczania. Przez to ileś energii się we mnie zwalnia. A na co? Na szczęście. Na dobre i zwyczajne życie.
7499 bbb1 390
Reposted fromsugikinator sugikinator vialaparisienne laparisienne
unconscious
Reposted fromlaluna laluna vialaparisienne laparisienne
unconscious
unconscious
6505 086e 390
Reposted fromoutoflove outoflove vialaparisienne laparisienne
unconscious
unconscious
3861 5a5e 390

Reposted fromyourtitle yourtitle vialaparisienne laparisienne
unconscious
8248 87e6 390
Reposted fromtfu tfu vialaparisienne laparisienne
0809 a971 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl