Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 18 2017

unconscious
Gdzieś to czytałam albo mi się śniło:
"Chmiel na bezsenność,a sen-na bezmiłość."
— Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted frominpassing inpassing viavouk vouk
unconscious
Nie wmawiaj sobie, że był idealny tylko dlatego, że się zakochałaś. Nie wmawiaj sobie tego pod żadnym pozorem. Bo gdyby tak rzeczywiście było, gdyby posiadałby chociaż namiastkę tych cech, które mu przypisujesz siedziałby teraz przy tobie. Nigdy nie pozwoliłby ci odejść.
— Diana Sullivan
Reposted frompensieve pensieve viavouk vouk
unconscious
9381 660f 390
Reposted fromskrawekmegoserca skrawekmegoserca viavouk vouk
unconscious
1194 69dc 390
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viavouk vouk
unconscious
2971 2b63 390
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viavouk vouk
unconscious
5209 c2fc
Reposted fromdatfeel datfeel viairmelin irmelin
unconscious
4055 6f7b
Reposted fromverdantforce verdantforce viakomplikacja komplikacja
unconscious
0280 68ab 390
Thom Yorke
Reposted fromhighringo highringo viairmelin irmelin
unconscious
8182 5afe 390
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viairmelin irmelin
5740 f79e 390

banshy:

Dolomiti by Pie Aerts

Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viairmelin irmelin
unconscious
7347 145e 390

December 03 2017

unconscious
unconscious
9934 ea52 390
Reposted from777727772 777727772 viavouk vouk
unconscious
Gdy człowiek żyje, to myśli, że jeszcze zdąży. Nie. Czasami nie zdąży. Kiedy jesteśmy młodzi trzeba robić głupoty, bo później będzie nam wstyd je robić (najlepsza rada, jakiej można udzielić młodej dziewczynie to: niech tańczy, niech się maluje, niech będzie szczęśliwa). 
A jeśli ktoś się nie wyszaleje, to mając 30-parę lat będzie cierpiał, że coś mu umknęło (a facet około 40 – tki będzie próbował dymać dwudziestoparolatki). Z kolei kiedy jesteśmy starsi, trzeba robić nowe rzeczy, bo to sprawia że czujemy się młodzi. Nie odkładaj na później tego, co możesz zrobić dziś. Bo później to już będzie za późno. Bo możesz stracić na to ochotę.  I będziesz żałować.
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viashithappenss shithappenss
unconscious
3950 2e96 390
Reposted fromnazarena nazarena viaviva-salvadore viva-salvadore
unconscious
2892 32d9 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
unconscious
Future career
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viairmelin irmelin
unconscious
4244 91d4 390
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie viairmelin irmelin
unconscious
5561 2c83 390
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl