Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2018

unconscious
3737 b450 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viakarolsss karolsss
unconscious

20 Historical Photos


John Lennon giving the autograph, with his future killer Mark Chapman, few hours before death.

Destroying the Berlin Wall

Osama bin Laden with his family visiting Falun in Sweden in 70′.

The Beatles at the beginning of their career.

Elvis Presley in the army.

Meeting of Pope Pius XI with Adolf Hitler.

The new capital of Brasil – Brasilia is being built.

Che Guevara and Fidel Castro.

One of the first McDonald’s restaurant.

Titanic, 1912.

First Google Team, 1999.

An example of racial segregation.

Evolution of the Coca-Cola bottles. Years: 1899, 1900, 1915, 1916, 1957, 1986.

The Beatles, 1957. John Lennon – 16 years old, George Harrison and Paul McCartney – 15.

ENIAC – computer constructed in years 1943-45 in USA.

Charlie Chaplin and Mahatma Gandhi.

Albert Einstein among other scientists.

Jesus Christ from Rio Being built.

George W. Bush being told about 9/11...

Ku Klux Klan member being operated in one of the hospitals in Alabama.

unconscious
Reposted fromweightless weightless viairmelin irmelin
unconscious

April 13 2018

unconscious
unconscious
6349 0809 390
Reposted fromtfu tfu vialaparisienne laparisienne
unconscious
8245 8e1c 390
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa vialaparisienne laparisienne
8705 75c5 390
Reposted fromSkydelan Skydelan vialaparisienne laparisienne
unconscious
8871 2e50 390
unconscious
7297 6747 390
Reposted fromolaosa olaosa vialaparisienne laparisienne
unconscious
Silne umysły rozmawiają o pomysłach i ideach, przeciętne o wydarzeniach, a słabe o innych ludziach.
— Sokrates
6375 6747 390
Reposted frombrumous brumous vialaparisienne laparisienne
unconscious
8386 0270 390
Reposted fromimaybebad imaybebad vialaparisienne laparisienne
unconscious
Wszystko można zacząć od nowa. Nieważne co było. 
Tak mówi wiosna
— Pawlikowska
unconscious
5881 883e 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialaparisienne laparisienne
unconscious
Zamiast czytać głupie rady, lepiej czytać dobrą literaturę. Każdą książkę - od noblowskich arcydzieł po kioskową szmirę - napisał żywy człowiek, który oddychał, jadł, z kimś sypiał, o czymś marzył, czegoś się bał, a przede wszystkim chciał opowiedzieć nam swoje doświadczenie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frompesy pesy viairmelin irmelin
unconscious
6414 21cd 390
Reposted fromruiko ruiko viairmelin irmelin
unconscious
4925 a1cc 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
unconscious
8662 50db 390
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe vialaparisienne laparisienne
unconscious
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl