Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

9878 f046 390

theotherwesley:

on my way to steal your garden veggies 

Reposted fromerial erial viairmelin irmelin
unconscious
Głupia rzecz miłość... Poznajesz, kochasz, cierpisz... Potem jesteś znudzony, albo zdradzony.
— Bolesław Prus
Reposted fromDarkArtist DarkArtist viairmelin irmelin
1325 04c0 390
Reposted fromerial erial viairmelin irmelin
unconscious
Reposted frommali-nowa mali-nowa viairmelin irmelin
unconscious
8095 ed95 390
Reposted fromunr-eal unr-eal viairmelin irmelin
unconscious
3858 9117 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
unconscious
9211 53eb 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
unconscious
9498 1d46 390
Reposted frompollywood pollywood viairmelin irmelin
unconscious

Czy pan wie, do jakiego stopnia otumanienia może dojść kochająca kobieta?

— Fiodor Dostojewski - Zbrodnia i kara
unconscious
7057 fe8b 390
unconscious
At least I'm safe inside my mind
Reposted fromfabs3 fabs3 viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu
unconscious
9953 af37 390
Don't share!!
Reposted fromvscd vscd viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu
unconscious
8082 07c9 390
Reposted fromoutoflove outoflove viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu
unconscious
4179 8f95 390
Reposted fromollardo ollardo viadzony dzony
5789 e414 390

desemba:

sleepyhead

Reposted fromherecomeschaos herecomeschaos viadzony dzony
unconscious
1501 edd5 390
Reposted fromrol rol viadzony dzony

July 08 2015

unconscious
Kiedy człowiek dorasta traci też przyjaciół - jeśli ma szczęście to tylko tych niewłaściwych, którzy może nie są tak dobrzy, jak się o nich kiedyś myślało. Jeśli masz szczęście, to uda się utrzymać tych, którzy są prawdziwymi przyjaciółmi, tych, którzy zawsze przy tobie trwali. Nawet jeśli tobie się wydawało, że nie trwają. Bo tacy przyjaciele są cenniejsi od wszelkich diademów świata.
— Meg Cabot
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakomplikacja komplikacja
unconscious

- To był chyba najciekawszy moment, jak dzisiaj na to patrzę. Najbardziej zdumiewa mnie, że nie myślałem, że to jest choroba, że mam depresję, tylko przez pięć lat uważałem, że jest mi smutno. Że być może świat stracił dla mnie blask, że mam taki okres w życiu.

Olaf Lubaszenko: Przez pięć lat myślałem, że po prostu jest mi smutno
Reposted fromikari ikari viakomplikacja komplikacja
unconscious
2189 4ca9 390
unconscious
6442 4c10 390
Reposted fromretaliate retaliate viaFiodor11 Fiodor11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl