Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

unconscious
William is forbidden, by tradition, to turn around. Harry is not. SUCH BROTHERS. MY HEART.
unconscious
Pragniemy stabilizacji, a marzymy o szaleństwie i życiu chwilą. Kiedy mamy jedno, tęsknimy za drugim. Gdy mamy to drugie, tęsknimy za pierwszym. Zawsze niespełnieni, zawsze rozdarci, zawsze nieszczęśliwi i potwornie marudni.
— Piotr C "BRUD"
unconscious
Reposted fromshakeme shakeme viakarolsss karolsss
unconscious
Mylnie sądzimy, że jeśli nasi partnerzy nas kochają, to będą reagować i zachowywać się w określony sposób. Taki sam, w jaki my reagujemy i zachowujemy się, gdy kogoś kochamy. 
— Mężczyźni są z Marsa kobiety z Wenus
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viakarolsss karolsss
unconscious
Nie można tak ciągle liczyć na kogoś, że ten ktoś za ciebie zrobi wszystko, że weźmie za rączkę, poprowadzi na gotowe. Ty sam musisz w siebie uwierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, takie już jest życie. Samo nic nie przychodzi, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko – Wybór opowiadań
unconscious
1306 3674 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadzony dzony
6151 4dd8 390
Reposted fromrockettothestars rockettothestars viadzony dzony
unconscious
3324 2016 390
Reposted fromtymka tymka viairmelin irmelin
unconscious
Uniwersalny sposób na szczęście:

Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi.
Reposted fromr3m0 r3m0 viashithappenss shithappenss
unconscious
4230 41e1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
unconscious
2846 e255 390
Reposted fromcarlandlouise carlandlouise viairmelin irmelin
unconscious
unconscious
unconscious
0191 80b7 390
Reposted fromdailylife dailylife viairmelin irmelin
unconscious
Reposted frommeem meem viairmelin irmelin
unconscious
Największym problemem dzisiejszych czasów w komunikacji międzyludzkiej jest to, że nie słuchamy, by zrozumieć. Słuchamy po to, by odpowiedzieć.
Reposted fromnezavisan nezavisan viakomplikacja komplikacja
unconscious
6083 9c88 390
Reposted fromsunlovers sunlovers viakomplikacja komplikacja
unconscious
Reposted fromshakeme shakeme viadzony dzony

mochachild:

I SWEAR TO FUCKING GOD BOB ROSS IS A GIFTED GOD

I DREW ALONG TO HIS VIDEO IN MS PAINT AND

image

HOW

image

THE

image

FUCK

image

THIS MADE ME SO HAPPY I DONT EVEN KNOW HOW PLEASE I ADVISE YOU GUYS TO DRAW ALONG WITH BOB ROSS IN MS PAINT IT IS AN EXPERIENCE I AM SO CONFUSED BUT PLEASED FUCKING DO IT

Reposted fromhellaradvsblue hellaradvsblue viadzony dzony
unconscious
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl