Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

unconscious
7607 6eeb 390

insanity-and-vanity:

“Take a lover who looks at you like maybe you are magic.” — Frida Kahlo

Reposted fromkattrina kattrina viakomplikacja komplikacja
unconscious
Bardziej lubimy podobnych do nas, bardziej im też ufamy.
— George Boeree
Reposted fromflesz flesz viakomplikacja komplikacja
unconscious
9680 986d 390
Reposted fromgingillo gingillo viakomplikacja komplikacja
unconscious
A teraz powiem ci jedną rzecz: ludzie sami nie zmieniają się nigdy. Ludzi zmienia życie.
— Marek Hłasko
Reposted frommexicomagico mexicomagico viakomplikacja komplikacja
unconscious
8370 a229 390
Reposted frommhsa mhsa viakomplikacja komplikacja
unconscious
8374 7504 390
Reposted fromohnina ohnina viakomplikacja komplikacja
unconscious
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viakomplikacja komplikacja
unconscious
Reposted frompeper peper viairmelin irmelin
unconscious
Przemilczenia dzielą bardziej niż nieobecności.
— Coco Chanel.
Reposted fromgivememyself givememyself viairmelin irmelin
unconscious
Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska.
— Alexandra Bracken – Mroczne umysły
unconscious
6638 3c03 390
Reposted fromtfu tfu viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu
unconscious
4117 7eac 390
Reposted fromtfu tfu viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu
unconscious
4439 7acf 390
unconscious
Żadna kobieta nie zapomni swoich marzeń o tym, kogo chciała mieć.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway viashithappenss shithappenss
7303 554e 390
Young Colin Firth.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viashithappenss shithappenss
unconscious
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża, zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viashithappenss shithappenss
unconscious
2365 1382 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl