Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

unconscious
2365 1382 390

March 06 2017

unconscious
9073 eb8e 390
Reposted fromkrzysk krzysk
unconscious
1797 8fd4 390
Reposted fromkrzysk krzysk
unconscious
2650 17be 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatratytaty tratytaty
3461 064e 390

hannahkemp:

clouds rolling in

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viakrzysk krzysk
unconscious
3419 5a80 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaviva-salvadore viva-salvadore
2151 7d8c 390

habitudee:

this makes me happy

Reposted fromBloodMoon BloodMoon viaviva-salvadore viva-salvadore
unconscious
8297 f3b6 390
unconscious
Nie odezwała się ani razu. Nie znam przyczyny. Być może oboje boimy się odezwać. Być może żadne z nas nie chce usłyszeć, że druga osoba nie chce rozmawiać. A może każde z nas jest zbyt dumne i nie chce wyjść na tego, który desperacko szuka kontaktu. Może po prostu jej nie zależy? Tak to już bywa. Mija tydzień bez kontaktu, potem miesiąc i nagle przerwa robi się tak długa, że głupio jest chwycić za słuchawkę. A więc nie dzwonię.
— Marie Lu – Legenda. Patriota
7324 1d71 390

tobwaylan:

Bill Murray on the set of Fantastic Mr. Fox

Reposted fromvronk vronk viadzony dzony
unconscious
5242 8457 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadzony dzony
unconscious
5343 ed99 390
Reposted fromRagnaroek Ragnaroek viadzony dzony
unconscious
3290 cf1c 390
Reposted fromtfu tfu viaFiodor11 Fiodor11
6584 528c 390
Reposted fromturquoise turquoise viaFiodor11 Fiodor11

February 21 2017

unconscious
Z jaką twarzą stanę przed nią? Z jakim sercem? Czym mam ją kochać, jeśli sam sobie przestałem wierzyć i sam sobą pogardzam?
— Marek Hłasko, "Ósmy dzień tygodnia"
unconscious
Powiedzieć coś bym chciał, mam pustkę w głowie 
Zgubiłem znowu się 
I nie chce mi się nic, jestem już zmęczony 
To nie był dobry dzień 
— Myslovitz
6959 0455 390
When you loose a best friend, it’s worse than breaking up with a boyfriend. Because you lose more than a heart, you lose a little bit of yourself.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viakomplikacja komplikacja
unconscious
1243 f15e 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakomplikacja komplikacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl