Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 30 2019

unconscious
jeżeli ktoś cały czas pokazuję że ma cie gdzieś i nie jesteś ważna to naprawdę nie jesteś ważna. 
— Babcia
Reposted fromyourhabit yourhabit viavouk vouk
unconscious
Trudno jest odejść. Nawet, jeśli wiesz, że to odpowiednie.
Reposted frombanshe banshe viavouk vouk
unconscious
W miarę czekania przestaje się już czekać.
— Albert Camus
Reposted fromaleander aleander viavouk vouk
unconscious
Jeśli ktoś nie odpowiada, to znaczy, że po prostu nie chce. W dzisiejszych czasach potrafimy nawet zasnąć z telefonem w dłoniach.
— Damian Makary
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viavouk vouk
unconscious
7824 cb7f 390
via Ptaszek Staszek. 
Reposted fromnutt nutt viavouk vouk
unconscious
6083 f3e0 390
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viavouk vouk
unconscious
8061 b206 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viavouk vouk
unconscious
8334 ea62 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viavouk vouk
unconscious
Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje, jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi. 
— Robert Więckiewicz
Reposted fromthesmajl thesmajl viavouk vouk
unconscious
Podobno ludzie mogą popełnić dwa błędy po rozstaniu. Albo uciekają od świata i ludzi, albo zbyt szybko wchodzą w kolejne związki.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
unconscious
6625 8eaa 390
Reposted fromshakeme shakeme viadzony dzony
unconscious
8216 5676 390
Reposted fromniepogoda niepogoda viadzony dzony
unconscious
unconscious
Każdemu z nas zdarzyło się, że dręczony strasznymi przypuszczeniami postawił pytanie, a potem zasłaniał sobie uszy, żeby nie słyszeć odpowiedzi
— Victor Hugo
unconscious
7212 642f 390
Reposted fromrisky risky vialaparisienne laparisienne
unconscious
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
unconscious
Podobno co nas nie zabije to nas wzmocni. Ludzie tak mówią, kiedy przytrafi im się coś strasznego. Ale to nie prawda. Co nas nie zabije, łamie nam wszystkie kości, roztrzaskuje na kawałki, trzymane w całości brudnawymi bandażami i pożółkłymi plastrami. Wszystko trzeszczy wzdłuż linii pęknięcia. Jesteśmy krusi, śmiertelnie zmęczeni trzymaniem się w jednym kawałku. Czasem żałujemy, że to nas nie zabiło.

— Fiona Barton
unconscious
3397 d151 390
Reposted frompiehus piehus vialaparisienne laparisienne
unconscious

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe vialaparisienne laparisienne
unconscious
8454 2462 390
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl